Antwoorden op veelgestelde vragen over het coronavirus. Lees meer
Zonnige Zeilvakanties
zeilen2.jpg

Zeilnet reis- en betalingsvoorwaarden meezeilen

Meezeilen Caribbean, Griekenland, Italië, Kroatië, Spanje en Turkije

 • Aanbetaling binnen 8 dagen na boeking 50 % van de reissom.
 • Uiterlijk 6 weken voor vertrek volledige betaling.
 • Annuleringskosten: 6 weken voor vertrek de aanbetaling, binnen 6 weken van vertrekdag 100%.

 • Antwoord op veelgestelde vragen over Coronavirus / Covid 19
 • Een annuleringsverzekering is sterk aan te raden. Wij stellen een reis- en ongevallenverzekering verplicht.
  Deze kun je afsluiten bij bijvoorbeeld  Allianz Global Assistance.
 • Corona en annuleringsverzekering
  Als je net voor vertrek positief op Corona test en de reis moet annuleren krijg je de annuleringskosten vergoed als je een annuleringsverzekering hebt afgesloten. De verzekeringsmaatschappij ziet het hebben van Corona als ziekte. 
  Voor alle vragen over Corona wat betreft reis en annuleringsverzekering zie: Allianz Global Assistance
 • De annuleringsverzekering moet vaak binnen 7 dagen na boeking afgesloten worden.

 • Noot: De laatste jaren heeft het zelf samenstellen van reizen een duidelijke vlucht genomen. Wanneer je zelf een reis samenstelt, dan biedt een standaard annuleringsverzekering geen volledige dekking. Daarvoor moet je de optie ‘samengestelde reis’ kiezen. Een samengestelde reis houdt in dat vliegtickets, accommodatie en bijvoorbeeld een zeiljacht/zeilreis als losse onderdelen van elkaar geboekt worden.

 • Zeilen is geen gevaarlijke sport. Toch brengt het naar zee gaan met een zeiljacht zeker risico’s met zich mee. Zee en weer zijn niet altijd voorspelbaar: een hellend dek, een losrakende lijn, een stuurfout etc. welke schade of letsel kunnen veroorzaken. Dit is eigen aan het zeilen. Daarom aanvaardt Zeilnet voor schade of letsel berokkend aan deelnemers door welke oorzaak dan ook, alsmede verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen geen aansprakelijkheid. Dit is voor eigen risico.

 • Opvarenden zijn mede verantwoordelijk voor ieders veiligheid ook als er geen relatie is tussen opvarenden.

 • Verzekeringsmaatschappijen zijn zeer terughoudend geworden in het verzekeren van aansprakelijkheden. Bedrijfsrisicoaansprakelijkheid is zo’n verzekering die praktisch niet meer is onder te brengen. Derhalve stelt Zeilnet zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor wat voor risico’s dan ook verband houdende met de door hen aangeboden zeilreizen. Eenieder dient zich hiervan bewust te zijn en zijn of haar verzekeringen afdoende te hebben geregeld.
 • In overleg met elkaar en de schipper wordt het vaarprogramma uitgevoerd. De schipper heeft het gezag over schip en opvarenden. Hij behoudt ten alle tijden het recht om geplande route i.v.m. weers-en andere omstandigheden, te wijzigen.
 • Indien de zeilreis door ons wordt geannuleerd worden reeds betaalde gelden volledig en direct door ons terugbetaald.
 • Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor zijn/haar boeking, ook indien hij/zij voor anderen geboekt heeft.
 • Voor de vliegreizen zijn de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij van toepassing.
 • Deelnemers zijn verplicht eventuele medische gegevens die hun gedrag kunnen beïnvloeden voorafgaand aan Zeilnet en de schipper te melden. Ziektes zoals epilepsie of lichamelijke handicaps welke beperkingen kunnen opleveren c.q. gevaar kunnen opleveren bij het zeilen dienen bij boeking gemeld te worden.
 • Reservering geschiedt of telefonisch of bij ondertekening van het reserverings/boekingsformulier. Direct daarop ontvang je van ons een bevestiging van boeking.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Zeilnet/Carribbean Charter Beheer B.V, KvK 34216473 is aangesloten bij SGR

Je kunt dit controleren via www.sgr.nl.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGRgarantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Zeilnet is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.
Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

 • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Voor meer informatie zie: www.Calamiteitenfonds.nl

Meer informatie of een vrijblijvende offerte?
Contact opnemen Offerte aanvragen 
Vraag een offerte aanNeem contact op